top of page
IMG_3187.jpg

Getens liv under två år

Under februari månad föds killing eller kid (getens unge)

2 månader gammal: Killingen avvänjas från moderns mjölk och börjar att äta hö och nätt och jämnt som en vuxen get

7 månader gammal: Den unga honan, som också kallas för get hona eller hind är förberedd för avel.

  • Dräktighet: En gravid get hona  bär sin framtida ungen under 5 månader.

12 månader gammal: Den unga geten producerar eller föder 1 -2 ungar. Geten producerar därefter mjölk. Mjölkproduktionen varar under 10 månader.

19 månader gammal: 7 månader efter ungens födelse, geten är beredd för avel och fertil.

20 månader gammal: under 2 månader, geten slutar att producera mjölk, istället sparar den energi för ungens utveckling och framtida mjölkproduktion.

24 månader gammal: Geten föder ungen och mjölkproduktionen sätts igång igen.

bottom of page